Bli medlem

Bli medlem du også!

Dette er forbundet for deg som arbeider innen elektroinstallasjon, energi- eller IKT-bransjen. Vi organiserer over 3000 betalende medlemmer i Trøndelagsfylkene innen disse bransjene, og har i Trøndelag i juli 2015 totalt 4000 medlemmer inklusive pensjonister, og andre som er fritatt for kontingent. I tillegg har vi nesten 200 skoleelever ved videregående skoler som medlemmer.
Vi er det 6. største LO-forbundet, med over 38000 medlemmer på landsbasis, og er kjent for å være et aktivt forbund som har markert seg kraftig siden det ble etablert i 1999.

Som medlem i EL & IT Forbundet har du et lokalt organisasjonsapparat som bistår deg når du trenger det, og vi arbeider kontinuerlig for å sikre og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for våre medlemmer.

Gå til innmeldingsskjema