Dagsordens punkt 9: Valg

Hele forbundets ledelse ble gjenvalgt for 4 nye år.

Les mer for å se hvem som ble valgt inn til forbundsstyret. 

 

Forbundets ledelse

Forbundsleder Jan Olav Andersen  LOK
Nestleder Vidar Hennum Energi
Hovedkasserer Odd Helge Reppe LOK
Leder av forhandlingsavdelingen Bjørn Fornes Energi
Leder av utviklingsavdelingen Monica Derbakk IKT

Forbundsstyret

1. Espen Smistad IKT Oslo og Akershus
2. Atle Rasmussen LOK Hordaland, Sogn og Fjordane
3. Øivind Wallentinsen LOK Rogaland
4. Bjørnar Dagle Energi Møre og Romsdal
5. Eystein Garberg LOK Trøndelag
6. Knut Hamletsen Teleentreprenør Hedmark og Oppland
7. Heidi Lie LOK Hordaland, Sogn og Fjordane
8. Emil Haugen LOK Nordland
9. Morten Svendsen LOK Oslo og Akershus
10. Bjørn Klausen Energi Finnmark
11. Markus Hansen Heis Oslo og Akershus
12. Morten Bildøy Energi Hordaland, Sogn og Fjordane
13. Venke Heimdal IKT Trøndelag
14. Ørjan Pedersen Ungdomrepresentant  

Vararepresentanter til Forbundsstyret

1. Sandra Åberg Kristiansen LOK Trøndelag
2. Roger Nordland Energi Nordland
3. Svenn Åge Johnsen LOK Rogaland
4. Torstein Kiland LOK Agder
5. Geir Wamstad Energi Buskerud
6. Arvid Erga IKT Rogaland
7. Bjørn Lie LOK Østfold
8. Hanne Lise Fahsing IKT Trøndelag
9. Tore Sunde LOK Møre og Romsdal
10. Lisa Nord Hopland Energi Hordaland, Sogn og Fjordane
11. Kai Robert Johansen LOK Hedmark og Oppland
12. Thorbjørn Holøs Energi Vestfold, Telemark
13. Espen Andersen LOK Vestfold, Telemark
14. Knut-Richard Slettebø Ungdomrepresentant  

Kontrollkomité

Åge Andersen Energi
Brit Fredriksen IKT
Øyvind Landsvik LOK

Vara til Kontrollkomité

Terje Davidsen Energi
Øystein Rugland IKT
Kristine Wendt LOK

LOs Representantskap

Forbundsleder møter i sekretariatet  
1. Nestleder Vara Emil Haugen
2. Forhandlingsleder Vara Espen Smistad
3. Leder utviklingsavdelingen Vara Morten Bildøy
4. Hovedkasserer Vara Morten Svendsen
5. Øivind Wallentinsen Vara Heidi Lie
6. Bjørnar Dahle Vara Bjørn Klausen